Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Myszkowie

Aktualności

Zmiana siedziby kancelarii komorniczej

Z dniem 1.11.2016r. następuje zmiana siedziby Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński.

 

Nowy adres Kancelarii:

 

ul. Kościuszki 14 (I piętro), 42-300 Myszków. (pozostałe dane bez zmian).

 

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/ znajduje się Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Najczęściej czytane

Wydziały

I Wydział Cywilny II Wydział Karny III Wydział Rodzinny i Nieletnich IV Wydział Sądu Pracy V Wydział Ksiąg Wieczystych VI Wydział Wykonywania Orzeczeń     I Wydział [...]

Wyszukiwanie podmiotów w KRS

Wyszukiwanie podmiotów w KRS znajduje się na strone krs.ms.gov.pl

Informacje

Sąd Rejonowy w Myszkowie
ul. Kwiatkowskiego 2
42-300 Myszków

tel. 34/315-98-00, 34/315-98-01

fax 34/315-98-98

Konta bankowe

 

sad@myszkow.sr.gov.pl

 

 

Jednostka Nadrzędna