Samodzielne stanowiska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

Katarzyna Kot

tel.: 34 315-98-19
e-mail:  katarzyna.kot@myszkow.sr.gov.pl, 

Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 - 4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Administrator Systemu Informatycznego 

Dariusz Lampe

tel.: 34 315-98-18
e-mail:   asi@myszkow.sr.gov.pl, 

Specjalista ds. gospodarczych i zamówień publicznych 

Marta Karoń

tel.: 34 315-98-14
e-mail:  zamowienia.publiczne@myszkow.sr.gov.pl 

Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

Inspektor ds. obronnych

Katarzyna Kot

tel.: 34 315-98-19
e-mail:  katarzyna.kot@myszkow.sr.gov.pl,


Rejestr zmian dla: Samodzielne stanowiska

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
zmiana danych specjalisty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-08-01
Publikacja w dniu:
2016-08-01
Opis zmiany:
dodanie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-01-27
Publikacja w dniu:
2016-01-27
Opis zmiany:
dodanie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-01-27
Publikacja w dniu:
2016-01-27
Opis zmiany:
dodanie treści