Elektroniczne postępowanie upominawcze

Od dnia 1 stycznia 2010 roku w związku z wejściem życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzonej ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, nr 26, poz. 150 ze zm.) istnieje możliwość składania pozwów w formie elektronicznej w elektroniczym postępowaniu upominawczym. Jedynym sądem właściwym w kraju do przyjmowania pozwów w tej formie jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1348) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. 

W celu złożenia pozwu w tym postępowaniu należy się zalogować na stronie: www.e-sad.gov.pl 

Co zrobić po otrzymaniu nakazu zapłaty, jak działa e-sąd, odpowiedź na te i inne pytania wszyscy zainteresowani znajdą w przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ulotce informacyjnej.  

Publikacię można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Rejestr zmian dla: Elektroniczne postępowanie upominawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-10-07
Publikacja w dniu:
2016-10-07
Opis zmiany:
aktualizacja treści