Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) 

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Myszkowie

Siedziba: ul. Kwiatkowskiego 2, 42 – 300 Myszków 

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Myszkowie odbywa się w następujących celach: 

1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,

2) zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,

3) wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

4) drobnych spraw życia codziennego,

5) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,

6) prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Rejestr zmian dla: Obowiązek informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
aktualizacja