Konta bankowe

 

1. Numer konta dochodów budżetowych:

(opłaty sądowe, grzywny, koszty)

NBP O/O Katowice 69 1010 1212 0014 8522 3100 0000 


2. Numer konta sum na zlecenie:

(zaliczki wnoszone na wydatki w postępowaniu prowadzonym na podstawie k.p.c. - zaliczki na czynności m.in.: biegłego, kuratora, tłumacza oraz opłata za wpis do rejestru spadkowego w kwocie 5 zł)

NBP O/O Katowice 58 1010 1212 0014 8513 9120 0000 

 

3.  Numery kont depozytowych:

(wadia, depozyty sądowe, kaucje, zabezpieczenia majątkowe)

BGK O/Katowice
PLN 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004
USD 93 1130 1017 0021 1000 5390 0005
EUR 77 1130 1017 0021 1000 5390 0002
CHF 07 1130 1017 0021 1000 5390 0001
GBP 50 1130 1017 0021 1000 5390 0003


4. Numer konta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

(konto służące do dokonywania wpłat w zakresie nawiązek oraz świadczeń pieniężnych)

BGK O/Katowice 12 1130 1091 00039087 8720 0003

 

 

 


 

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-16
Opis zmiany:
dodano numer konta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-01-02
Publikacja w dniu:
2015-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-12-22
Publikacja w dniu:
2014-12-22
Opis zmiany:
aktualizacja treści