Roczne i półroczne sprawozdania statystyczne

 Sprawozdania za 2018r. 

1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych
2. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
4. Sprawozdanie MS-S11/12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
5. Sprawozdanie MS-S 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
6. Sprawozdanie MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
7. Sprawozdanie MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
8. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
9. Sprawozdanie MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej

Sprawozdania za I półrocze 2018r.

1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych
2. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
4. Sprawozdanie MS-S11/12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
5. Sprawozdanie MS-S 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
6. Sprawozdanie MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
7. Sprawozdanie MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
8. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

9. Sprawozdanie MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej 

Sprawozdania za 2017r. 

1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych
2. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
4. Sprawozdanie MS-S11/12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
5. Sprawozdanie MS-S 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
6. Sprawozdanie MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
7. Sprawozdanie MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
8. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
9. Sprawozdanie MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej

 Sprawozdania za I półrocze 2017r.

1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych
2. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
4. Sprawozdanie MS-S11/12 z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
5. Sprawozdanie MS-S 20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
6. Sprawozdanie MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
7. Sprawozdanie MS-S6 w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
8. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
9. Sprawozdanie MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej

 Sprawozdania za 2016r.
1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych 
2. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych
3. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich
4. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
5. Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
6. Sprawozdanie MS-S40 z działalności kuratorskiej służby sądowej
7. Sprawozdanie MS-S6 w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej 
8. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie
9. Sprawozdanie MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej 

Dane za I półrocze 2016r.

Dane za I kwartał 2016r.

Dane za 2015r.

 

Rejestr zmian dla: Roczne i półroczne sprawozdania statystyczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
dodanie statystyki za 2018r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
dodanie sprawozdań za I pół. 2018r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
dodanie sprawozdań za rok 2017
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-31
Publikacja w dniu:
2017-01-31
Opis zmiany:
zamieszczenie danych statystycznych za rok 2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-13
Publikacja w dniu:
2016-07-13
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-04-12
Publikacja w dniu:
2016-04-12
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-01-11
Publikacja w dniu:
2016-01-11
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Maria Dudzińska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-01-13
Publikacja w dniu:
2015-01-13
Opis zmiany:
zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Maria Dudzińska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-07-22
Publikacja w dniu:
2014-07-22
Opis zmiany:
zmiana treści