Udostępnianie akt/repertoriów do celów naukowych

UDOSTĘPNIANIE AKT/REPERTORIÓW DO CELÓW NAUKOWYCH

Informacja dla studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub przeprowadzających badania naukowe. 

Sąd Rejonowy w Myszkowie informuje, iż w celu uzyskania zgody na udostępnienie do wglądu akt sądowych lub repertoriów Sądu Rejonowego w Myszkowie należy:

  1. Złożyć wypełniony i czytelnie podpisany wniosek skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Myszkowie (wzór wniosku dostępny w linku poniżej), w którym wnioskodawca uzasadnia konieczność otrzymania dostępu do wnioskowanych akt lub repertoriów oraz wskazuje konkretne sygnatury akt spraw lub kategorie spraw (powołując się na artykuły kodeksów).
  2. Czytelnie podpisać dołączony do formularza załącznik nr 1 (zgoda na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Myszkowie danych osobowych wnioskodawcy, załącznik nr 2 (klauzula informacyjna) oraz załącznik nr 3 (oświadczenie związane z przetwarzaniem udostępnionych w związku z badaniami naukowymi danych osobowych), zgodnych z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Załączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji, potwierdzające fakt przygotowywania pracy naukowo – badawczej.

 

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na wgląd do akt spraw sądowych/repertoriów do celów badań naukowych

Wzór wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wzór klauzuli informacyjnej

Wzór oświadczenia dot. przetwarzania udostępnionych w związku z badaniami naukowymi danych osobowych

Rejestr zmian dla: Udostępnianie akt/repertoriów do celów naukowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-28
Publikacja w dniu:
2019-02-28
Opis zmiany:
aktualizacja klauzuli informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-20
Publikacja w dniu:
2018-11-20
Opis zmiany:
dodanie podgrupy