Wydziały

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Ksiąg Wieczystych

I Wydział Cywilny

Adres:    Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2, pokój nr 224 

Zakres zadań:

Rozpoznaje sprawy w trybie procesowym o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 75.000 zł oraz sprawy w postępowaniu nieprocesowym w zakresie prawa rzeczowego (np. o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, sprawy z zakresu prawa spadkowego). Prowadzi również postępowanie egzekucyjne w sprawach nie należących do właściwości komornika.  

Właściwość miejscowa:

Rozpoznaje sprawy wpływające z terenu miasta Myszkowa oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice, Żarki.

Przewodniczący:    SSR Magdalena Strzelczyk

Zastępca Przewodniczącego: SSR Sylwester Świerdza
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Kierownik sekretariatu:    Urszula Sosnowska

tel.:    34 315-98-20

faks:         34 315-98-94

Sędziowie orzekający:

SSR Magdalena Strzelczyk

SSR Sylwester Świerdza    

SSR Aleksandra Korusiewicz (delegowana do Sądu Okręgowego w Częstochowie)

SSR Urban Szota (delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości)

SSR Karina Lipska

SSR Ryszard Galiszewski

SSR Joanna Nowak-Piaścik 


Asystenci sędziego:     

Agnieszka Kawecka

Tomasz Goszczyński

Marta Tarapacz-Stanek

Anna Halabowska-Ścibska


II Wydział Karny

Adres:    Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2, pokój  nr 126 

Zakres zadań:

Rozpoznaje sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia, wydaje wyroki łączne, rozpoznaje wnioski prokuratorskie o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, prośby o ułaskawienie, sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności rozpoznaje zażalenia na postanowienia prokuratora na odmowę wszczęcia śledztwa, stosowanie tymczasowego aresztowania i przedłużanie go.  

Właściwość miejscowa: 

Rozpoznaje sprawy wpływające z terenu miasta Myszkowa oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice, Żarki.

Przewodniczący:    SSR Magdalena Mastaj
przyjęcia interesantów:  w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Kierownik sekretariatu:    Aneta Hak

tel.:    34 315-98-40

faks:    34 315-98-92

Sędziowie orzekający:

SSR Karol Gondro (delegowany do Sądu Okręgowego w Częstochowie)

SSR Marek Zachariasz

SSR Magdalena Mastaj

SSR Monika Kapuścińska 

SSR Małgorzata Zenderowska-Rabsztyn

Asesorzy sądowi:

ASR Karina Kostrzewska    

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres:    Myszków,  ul. Kwiatkowskiego 2, pokój nr 111 

Zakres zadań:

Rozpoznaje sprawy z zakresu spraw małżeńskich i innych spraw rodzinnych i opiekuńczych w tym z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, sprawy o przysposobienie z zakresu opieki, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, sprawy z zakresu kurateli, sprawy nieletnich, którzy popełnili czyn karalny lub zagrożeni są demoralizacją, sprawy o leczenie odwykowe przeciwalkoholowe, sprawy o zastosowanie leczenia psychiatrycznego i o umieszczenie w domu opieki społecznej.  

Właściwość miejscowa: 

Rozpoznaje sprawy wpływające z terenu miasta Myszkowa oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice, Żarki.

Przewodniczący:     SSR Małgorzata Ulczycka-Zamora
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

 Kierownik sekretariatu:    Aneta Łągiewka

tel.:    34 315-98-70

faks:         34 315-98-93

Sędziowie orzekający:

SSR Małgorzata Ulczycka-Zamora

SSR Agnieszka Pieńkowska-Szekiel (delegowana do Sądu Okręgowego w Częstochowie)

 

Asystenci sędziego:

Liliana Socha

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Adres:    Myszków, ul. Kwiatkowskiego 2, pokój nr 12 

Zakres zadań:

Załatwia wnioski o wpis własności wieczystego użytkowania, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń oraz rozpoznaje wnioski o wykreślenie tych praw.  

Właściwość miejscowa: 

Rozpoznaje sprawy wpływające z terenu miasta Myszkowa oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice, Żarki.

Przewodniczący:     Dominika Kosydar
przyjęcia interesantów:    w każdą środę w godz. od 900 do 1300

Kierownik sekretariatu:    Edyta Morawiec

tel.:    34 315-98-60

faks:    34 315-98-96

Referendarze sądowi:     

Iwona Służałek - Pilarska          
Dominika Kosydar          
Waldemar Lipowicz 

 

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-07
Publikacja w dniu:
2019-05-07
Opis zmiany:
dodanie asystenta sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
usunięcie IV wydziału pracy, przeniesienie sędziego R.Galiszewski do I wydz. cyw., przeniesienie asystenta sędziego L.Socha do III wydz. rodzinnego i nieletnich
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
aktualizacja informacji dot. SSR III Wydziału Rodzinnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-14
Publikacja w dniu:
2019-02-14
Opis zmiany:
usunięcie danych asystenta sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Redaktor Strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-13
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-02
Publikacja w dniu:
2018-11-02
Opis zmiany:
dodanie asystenta sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-24
Publikacja w dniu:
2018-08-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
usunięcie wwo, dodanie sędziów wwo do II wydziału karnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
zmiana danych kierownika I Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
dodano dane asesora
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-03
Publikacja w dniu:
2017-08-03
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-25
Publikacja w dniu:
2017-05-25
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
dodanie sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych Przewodniczącego II Wydziału Karnego oraz V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-09
Publikacja w dniu:
2017-01-09
Opis zmiany:
usunięto ze strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-08
Publikacja w dniu:
2016-11-08
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-10-07
Publikacja w dniu:
2016-10-07
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myszkowie
Wytworzył:
Katarzyna Kot - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-05
Publikacja w dniu:
2016-09-05
Opis zmiany:
aktualizacja treści